Member Login
  • Blog for Thai /
  • Project Management /
  • วิธี หาผู้จัดการโครงการ ( Project Manager) และ กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Role and Responsiblity)
วิธี หาผู้จัดการโครงการ ( Project Manager) และ กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Role and Responsiblity)

วิธี หาผู้จัดการโครงการ ( Project Manager) และ กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Role and Responsiblity)

June 21, 2018

วิธีการที่บริษัทจะจ้างผู้จัดการโครงการรวมทั้งมอบหมายงานสำหรับผู้จัดการโครงการนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะผู้จัดการโครงการบางคนไม่มีพื้นฐานมากพอหรือเป็นมือใหม่วันนี้เราเลยมีวิธีการสำหรับการจัดหาผู้จัดการโครงการรวมไปถึงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมาเป็นแนวทางให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กันได้ง่ายยิ่งขึ้นดังนี้

การพิจารณาจัดหาผู้จัดการโครงการที่เหมาะสม

ตามหลักการสำคัญในการเลือกเฟ้นผู้จัดการโครงการที่เหมาะสมนั้นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของบริษัทลักษณะของโครงการที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติของผู้จัดการโครงการรวมทั้งการกำหนดผู้เชี่ยวชาญการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 

1. โครงสร้างของบริษัท 

สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบต่างมักแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.โครงสร้างตามพื้นที่ทำงาน 2.เมทริกซ์องค์กร 3.โครงสร้างของโครงการเช่นงานนับเหมาก่อสร้างที่มีผู้จัดการโครงการที่มีอำนาจในรายงานโดยตรงของบริษัทและงานของบริษัทเป็นศูนย์กลางโครงสร้างของบริษัทมุ่งเน้นที่โครงการเป็นหลักบางคนมีวัฒนธรรมองค์กรแต่บางคนก็ไม่มีบางบริษัทมีหน่วยงานโดยตรงและหน่วยงานสนับสนุนผู้จัดการโครงการต้องบริหารจัดการความซับซ้อนที่กล่าวนี้ได้ 

2. ลักษณะของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

ในการกำหนดลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายโครงการต้องพิจารณาปัจจัยเปรียบเทียบอย่างน้อยหนึ่งโครงการหรือโครงการทั้งเดี่ยวและโครงการชุดเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายของผู้จัดการโครงการที่แตกต่างกันได้เช่นโครงการเดี่ยวกับโครงการชุดเมื่อมองเข้าไปและตั้งคำถามว่าการจ้างเป็นโครงการประเภทไหนในจุดนี้คุณจะได้ทราบและมองหาผู้จัดการโครงการที่เหมาะสมในแต่ละประเภทได้ 

อย่างไรก็ตามถ้าขั้นตอนในการหาผู้จัดการโครงการที่เหมาะสมนั้นถ้าการพิจารณาด้านกลยุทธ์การแสวงหาคู่แข่งเพื่อขยายกิจการในครั้งต่อไปคุณอาจจะต้องการ General PM ถาวรเพื่อจัดตั้ง PMO หรือโครงการที่ค่อนข้างซับซ้อนคุณควรจะหาบริษัทเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโดยตรงทุกโครงการอาจจะมีโครงสร้างที่คล้ายกันแต่ที่แตกต่างออกไปก็คือกลุ่มลูกค้านั่นเองลักษณะงานที่แตกต่างออกไปนี้จะมีผลต่อการมองหาผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ซึ่งอาจจะเป็นผู้บริหารทั่วไปหรือผู้บริหารที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านเช่นบริษัทชีวเคมีได้รับการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สารพันธุกรรมที่ออกแบบใหม่ให้กับตลาด 

นอกจากนี้ผู้จัดการโครงการควรมีประสบการณ์และคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ด้านการบริหารโครงการที่ดีรวมทั้งมีประสบการณ์มากมายได้รับการรองรับตามมาตรฐาน

2. มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสามารถรู้ว่าต้องทำอะไรตามที่ได้มอบหมายงาน

3. ลักษณะของผู้สมัครหรือศิลปะของการบริหารจัดการโครงการซึ่งสิ่งนี้ได้จากการพบปะพูดคุยในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน

สิ่งเหล่านี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่เราใช้พิจารณาการค้นหาผู้จัดการโครงการเพื่อมอบหมายงานที่ยุ่งยากซับซ้อนในโครงการให้อยู่ในมือคนที่พึ่งพาได้และเก็บผลสำเร็จดีๆกลับมาให้องค์กรได้อย่างที่ตั้งใจ 

 

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**


Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

enquiry form

  • Please type the letters and numbers shown in the image.
  •  
    Captcha Code

    Click the image to see another captcha.


  • * All fields are required.