Member Login
 • Blog for Thai /
 • Project Management /
 • 16 คำถามที่จำเป็นต้องถาม ก่อนเริ่มงานโครงการ (questions to be asked before project initiation)

16 คำถามที่จำเป็นต้องถาม ก่อนเริ่มงานโครงการ (questions to be asked before project initiation)

June 5, 2019

อายุและประสบการณ์ที่มากขึ้น จะนำมาซึ่งประสบการณ์ดีๆ ที่จะทำให้คุณเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่สำคัญได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการนั้นๆ ไปเลยก็ได้ ดังนั้นในกรณีที่คุณไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวซักเท่าไหร่ หรือเกิดลืมว่าจะต้องเข้าประชุมขึ้นมา แล้วพึ่งนึกขึ้นได้ วันนี้ เรามี16 คำถามที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนเข้าประชุมมาฝากกัน ดังต่อไปนี้

 • คำถามที่ควรถามระหว่างเริ่มประชุมโครงการ

ในการเริ่มประชุมโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรจะเตรียมคำถามทุกครั้งก่อนเริ่มโครงการ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกละหุแบบที่กล่าวในเบื้องต้น คำถามสำคัญที่ควรถาม มีดังนี้

1. ทำไมโครงการนี้จึงสำคัญต่อการทำ ? (อย่าลืมตั้งคำถามถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้)

2. ปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไขสำหรับโครงการนี้คืออะไร? (เพื่อให้เห็นจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยงของโครงการ)

3. คุณคาดหวังอะไรให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญ? สิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการคืออะไร?

4. โครงการนี้มีเอกสารการดำเนินงานหรือไม่? หากมีควรถามว่าโครงการทำที่ไหน? โดยใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ?

5. โครงการนี้ควรมีอะไรที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน? มีการวิเคราะห์อะไรบ้างเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการที่นำเสนอ?

6. กระบวนการวัดเกณฑ์ความสำเร็จของโครงการคืออะไร? (หรืออะไรบ้างที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ)

7. โครงการนี้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของบริษัทหรือองค์กรได้อย่างไร?

8. งบประมาณที่ต้องการใช้เพื่อทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ มีจำนวนเท่าไหร่?

9. อะไรคือข้อจำกัดของโครงการนี้?

10. สิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ คือ เวลา ค่าใช้จ่าย หรือคุณภาพ? หรือใน 3 สิ่งนี้คุณจะให้ความความสำคัญมากที่สุด สิ่งนั้นคืออะไร?

11. ใครบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้?

12. ผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการนี้มีใครบ้าง?

13. ขอบเขตของโครงการนี้มีอะไรบ้าง?

14. อะไรคือเจตนาออกจากขอบเขตและทำไม? (หรืออะไรคือความเสี่ยงที่ทำให้เกินขอบเขตโครงการได้บ้าง?)

15. เราควรตระหนักถึงการพึ่งพาทั้งภายในและภายนอกอย่างไร ?

16. คุณเคยทำโครงการในลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันสามารถพูดคุยกับใครเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา?

คำถามที่สำคัญที่สุดของคำถามทั้งหมด

สำหรับในส่วนของคำถามปิดท้าย ซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่สุดของคำถามที่คุณควรจะถามทั้งหมดคือ “มีอะไรอีกหรือไม่ที่คุณต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม”? เพราะคำถามปลายเปิดในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เราได้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ดังนั้น ทั้งคำถาม 16 ข้อนี้ ต่อให้คุณเป็นผู้จัดการโครงการหน้าใหม่และหน้าเก่าก็สามารถนำไปใช้ได้ รับรองว่าจะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพให้คุณได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**

Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

 

enquiry form

 • Please type the letters and numbers shown in the image.
 •  
  Captcha Code

  Click the image to see another captcha.


 • * All fields are required.