Member Login

Leadership

การอบรมหลักสูตร ความเป็นผู้นำ (Leadership) ช่วยให้เรามีอาชีพที่ก้าวหน้าได้อย่างไร

March 26, 2018

การฝึกอบรมเสมือนเป็นการสร้างทักษะด้านการศึกษาที่ถือเป็นรางวัลสูงสุด เพราะเชื่อกันว่าการศึกษาคือรางวัลที่ดีที่สุด สำหรับการฝึกอบร…

7 เหตุผล ที่ทำให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน (Multitaking) แล้วไม่สำเร็จ!

April 30, 2018

การทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้รับการยกย่องว่าเป็นวิธีการทำงานที่ช่วยประหยัดเวลาได้ แต่มีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานแบบทำหลายอ…

วิธีจัดสรรงานให้ลูกน้องยังไง? แบบไม่ให้เครียด

July 23, 2018

ถ้าพูดกันถึงโปรเจค หรือตัวงานที่หัวหน้าต้องมอบหมายให้ลูกน้อง ถึงแม้จะมีรายละเอียดมากมายยิบย่อยให้ต้องปวดหัว แต่คนเป็นหัวหน้าก็สา…

คุณลักษณะ ภาวะผู้นำ แบบ Agile (The Agile Leadership)

January 9, 2019

ในโลกที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้กลายมาเป็นการสร้างคุณค่าหรือลักษณะของการเป็นผู้นำ องค์กรต่าง ๆ …

5 เทคนิคในการบริหารจัดการ Outsource partner (Techniques to manage your outsource partner)

June 19, 2019

แน่นอนว่าธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้มีองค์กรตั้งอยู่แห่งเดียว หลายองค์กรมีทีมงานที่เรียกว่า Outsource partner อย่างทีมงานที่ประจำอ…

7 คัมภีย์ เซียน ในการการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เราต้องอ่าน (Managing your stakeholders)

July 10, 2019

มีตำรามากมายที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการ ซึ่งหลายเล่มมุ่งเน้นประเด็นยากที่สุดในการจัดการนั่นก็คือ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยเราม…

enquiry form

  • Please type the letters and numbers shown in the image.
  •  
    Captcha Code

    Click the image to see another captcha.


  • * All fields are required.