Member Login
  • Blog for Thai /
  • Project Management /
  • 10 เคล็ดลับพื้นฐาน ในการบริหารงานโครงการ (10 Tips for successful project management)

10 เคล็ดลับพื้นฐาน ในการบริหารงานโครงการ (10 Tips for successful project management)

March 14, 2018

การบริหารงานโครงการ(Project Management) หรือธุรกิจขนาดใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ มักมาจากการจัดการโครงการที่ดี ซึ่งหลักการจัดการโครงการที่ผู้จัดการโครงการควรจะต้องเรียนรู้ เพื่อช่วยในการบริหารโครงการหรือธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ได้มีความยากเย็นอย่างที่คิดแต่อย่างใด เพราะเคล็ดลับส่วนใหญ่ ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว วันนี้ทางเราจึงได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้กันมาเช็คตัวเองกัน ดังนี้


1. สร้างการทำงานแบบทีมเวิร์ค (Building Teamwork)

ผู้จัดการโครงการควรต้องสร้างแรงจูงใจให้ทีมมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ต้องสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน สามารถทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการ(Project Manager)ยังควรให้ลูกทีมได้แสดงการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในทีม จะช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพ (Team Performance)มากยิ่งขึ้น

2. ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Satisfaction)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หรือลูกค้า (Customers) เป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง การบริหารงานโครงการ(Project Management) จะสำเร็จหรือไม่ ผู้จัดการโครงการ(Project Manager) ต้องเข้าใจความต้องการ (Requirements) และคาดหวัง (Expectation) ของลูกค้านั่นคือเป้าหมายสำคัญ เพื่อจะนำไปสู่การบริหารโครงการให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้นั่นเอง

3. ตรวจสอบกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ (Effective Project Management Processes)

ก่อนอื่นจะต้องทำให้ทีมเห็นความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบว่ามีความสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้โครงการหรือธุรกิจมีประสิทธิภาพขึ้นได้ เพื่อให้ทีมมีความพึงพอใจ

4. บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Project Risk Management)

การจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความผิดพลาดในการบริหารโครงการได้ ควรจะทำทะเบียนความเสี่ยงมาตรฐาน เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ถึงภาพความเสี่ยงโดยรวมของโครงการ

5. ฟันเฟืองสอดประสาน (Team Collaboration)

การทำงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ละทีมต้องทำงานแบบสอดประสานกันเพื่อความเป็น “หนึ่งเดียว” ควรกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจน และสร้างความร่วมมือของแต่ละส่วนให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องกัน

6. ให้ความสำคัญในการลงทุนทั้งโครงการ

อย่ามองแต่ผลกำไรอย่างเดียว แต่ให้มองภาพรวมของการลงทุนทั้งหมดด้วย

7. การสื่อสารที่ดี (Effective Communication)

โครงการต้องมีแผนการสื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกคน และถูกเวลา

8. สร้างแผนงานให้รัดกุม (Effective Project Management Plan)

แผนการดำเนินงานจะเป็นตัวกำหนดเวลาการทำงาน ความรับผิดชอบ และการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสมได้

9. มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างละเอียด (Effective Monitor and Control)

มีการตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ เพื่อหาความเชื่อมโยงของงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาจุดบกพร่องของการทำงานในส่วนที่อาจจะเกิดความไม่ชัดเจน เพื่อปิดช่องว่างของจุดบกพร่องนั้น จะช่วยให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10. จัดการกับความเปลี่ยนแปลง (Project Change Management)

โครงการต้องมีความยืดหยุ่นรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลง จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในองค์กรจึงจะทำให้เกิดการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเคล็ดลับพื้นฐานทั้ง 10 ข้อนี้ ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการบริการงานโครงการกันได้เลย ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทใดก็ตาม ขอเพียงมีการปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างมีวินัย ก็สามารถสร้างความมั่นคงและความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้แน่นอน

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**


Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

 

enquiry form

  • Please type the letters and numbers shown in the image.
  •  
    Captcha Code

    Click the image to see another captcha.


  • * All fields are required.