Member Login
 • Blog for Thai /
 • Leadership /
 • การอบรมหลักสูตร ความเป็นผู้นำ (Leadership) ช่วยให้เรามีอาชีพที่ก้าวหน้าได้อย่างไร

การอบรมหลักสูตร ความเป็นผู้นำ (Leadership) ช่วยให้เรามีอาชีพที่ก้าวหน้าได้อย่างไร

March 26, 2018

การอบรมหลักสูตร ความเป็นผู้นำ (Leadership) ช่วยให้เรามีอาชีพที่ก้าวหน้าได้อย่างไร
(How can leadership training help my career?)

การฝึกอบรมเสมือนเป็นการสร้างทักษะด้านการศึกษาที่ถือเป็นรางวัลสูงสุด เพราะเชื่อกันว่าการศึกษาคือรางวัลที่ดีที่สุด สำหรับการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ (leadership training) เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมาก เพื่อสร้างทักษะการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้กับคนในระดับผู้นำ อีกทั้งการอบรมความเป็นผู้นำถือเป็นสิ่งที่ต้องมีในประวัติการทำงาน สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการในอนาคต (careers path)

 • การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่ดีต่อการเริ่มต้น

สำหรับผู้ที่มีความสนใจในตำแหน่งนักบริหารหรือผู้จัดการ การฝึกอบรมความเป็นผู้นำจะทำให้คุณได้ทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการบริหารงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่จนกระทั่งธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วยสร้างโอกาสให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วความพอใจของลูกค้าก็คือผลงานที่ดีของคุณนั่นเอง การฝึกอบรมจึงเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นสายงานผู้บริหารทำให้คุณก้าวหน้าไปไกลในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอน

 • การฝึกอบรมความเป็นผู้นำช่วยสร้างนักจัดการองค์กรที่ดีได้ (Leadership training for project managers)

หากคุณเพิ่งย้ายเข้ามาทำงานในตำแหน่งของผู้จัดการโครงการ ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานภาพรวมที่มีมากกว่า 1 ทีม คุณจะมองออกเลยว่าแต่ละทีมมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน หากคุณขาดทักษะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง พนักงานแต่ละกลุ่มทีมนั้นก็จะทำงานที่ไม่ได้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งอาจเกิดความขัดแย้งกันด้วย ซึ่งความไม่เข้มแข็งของผู้นำนี่แหละ ที่จะสร้างผลเสียต่องานในระยะยาวเอาได้ เพราะพนักงานเองก็จะรู้สึกไม่เชื่อใจในตัวผู้นำ ส่งผลให้พนักงานรุ่นต่อไป อาจตอบสนองต่อรูปแบบการเป็นผู้นำที่ต่างกันออกไปจากแบบเดิม ดังนั้น การฝึกอบรมความเป็นผู้นำ(leadership training) จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ทำให้คุณมีความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะเป็นนักจัดการองค์กรที่ดี มีกลยุทธ์ที่ช่วยบริหารจัดการพนักงานที่แตกต่างกันทั้งอายุและประสบการณ์ได้ดี มีเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้พนักงานมีความนับถือในตัวคุณได้มากยิ่งขึ้น

 • การฝึกอบรมช่วยให้องค์กรเห็นศักยภาพความเป็นผู้นำของคุณ (Leadership training build your cabability)

ผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีความสามารถพิเศษต่อการเรียนรู้ ผู้นำที่ผ่านการอบรมความเป็นผู้นำจะสามารถแสดงให้องค์กรเห็นว่าคุณเป็นนักจัดการมืออาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ดีขึ้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริหารหน้าใหม่หรือผู้จัดการโครงการที่มีเป้าประสงค์ต้องการเชื่อมต่อพนักงานในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจัดว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรที่มีประสิทธิภาพ(driving organizational strategy). ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ

ดังนั้น หากคุณก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำ สำหรับหน้าที่นี้ “ผู้นำ” ไม่ใช่เพียงแค่ ต้องบริหารงานได้ดีเท่านั้น แต่ควรมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นด้วยเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนอนาคตของบริษัทในระยะยาวต่อไป

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**


Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

 

enquiry form

 • Please type the letters and numbers shown in the image.
 •  
  Captcha Code

  Click the image to see another captcha.


 • * All fields are required.